Hạt điều rang muối có vỏ trẻ mê già không chê

Hạt điều rang muối có vỏ dần được thay thế cho các loại hạt như hạt dưa, hạt hướng dương vào dịp tết. Hạt điều rang muối còn vỏ không những ăn chơi mà còn có nhiều chất dinh dưỡng. Hạt điều rang muối có vỏ sau khi thu hoạch hạt điều tươi trải qua