Hạt điều giá cả tham khảo ở đâu?

Sắp tới Bình về nhà người yêu ra mắt bố mẹ vợ, Bình dự định mua hạt điều rang muối làm quà nhưng lại không biết hạt điều giá cả thế nào, tham khảo ở đâu thì tốt. Bình là người miền Trung, quen bạn gái tên là Hà quê ở miền Bắc. Hai người quen nhau