HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DIHONA – VỊ TẾT ĐẬM ĐÀ TRÊN ĐẦU LƯỠI

Có những cảm giác mà không điều gì có thể thay thế được, có những người mà suốt cuộc đời ta sẽ không quên… và có những hương vị mà ta luôn nhớ, luôn thương. Nhai miếng đầu tiên, cảm giác giòn rụm sướng tai. Nhai miếng thứ hai, vị béo ngậy bắt đầu xâm